Міжнародне співробітництво

Розвиток міжнародних зв’язків Академії здійснюється шляхом активної співпраці з вищими медичними навчальними закладами, науковими організаціями та установами зарубіжних країн в рамках угод Міністерства оборони України, а також на основі двосторонніх угод про співробітництво.

На теперішній час, основними документами, з питань співробітництва та обміну інформацією між НАТО та Україною є:

- Угода про безпеку між Урядом України і Організацією Північноатлантичного Договору від 12.09.2002;

- Адміністративні домовленості щодо охорони інформації з обмеженим доступом між урядом України та організацією північноатлантичного договору (ратифіковано Законом України № 2068-VIII від 24.05.2017);

- Угода про співробітництво у сфері підтримки між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки та постачання (ОНПП) (ратифіковано Законом України № 563-VIII від 01.07.2015);

- Меморандум про домовленість між Урядом України та Організацією НАТО із зв’язку та інформації, яка представлена Генеральним менеджером Агенції НАТО із зв’язку та інформації стосовно співробітництва з питань консультацій, управління, зв’язку, розвідки, спостереження та рекогносцировки в рамках програми НАТО "Партнерство заради миру" (ратифіковано Законом № 564-VIII від 01.07.2015);

- Указ Президента України "Про деякі питання передачі державної таємниці іноземній державі чи міжнародній організації" {Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 828/2014 (828/2014) від 27.10.2014};

- Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2011. № 262 "Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю {Із змінами, внесеними згідно з постановами Міністрів України № 949 ( 949-2012-п ) від 17.10.2012, № 614 ( 614-2013-п ) від 21.08.2013, № 485 (485-2014-п ) від 23.09.2014, № 950 ( 950-2016-п ) від 14.12.2016}. Відповідно до програми "Партнерство заради миру" та інших міжнародних програм Академія встановлює плідні зв'язки з фахівцями військової медицини зарубіжних країн, зокрема: США, Німеччини, Латвії, Литви, Чехії, Естонії, Грузії, Болгарії, Греції, Швеції, Нідерландів, Норвегії, Хорватії, Сербії, Молдови тощо.

З дружніми візитами в Академії перебували представники США, Болгарії, Естонії, Китаю, Норвегії, навчалися військово-медичні фахівці Збройних Сил Грузії, Туркменії та Ірану.

Академічна мобільність є одним із пріоритетних напрямків діяльності Української військово-медичної академії, що передбачає можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність тощо в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами.

У 2015 році відбувся візит групи українських військових медиків до Центру вищої військово-медичної майстерності НАТО в Будапешті. Центр створено в 2005 році як заклад постіно-триваючої системи підвищення кваліфікації військових медиків. Система підготовки тренерів з тактичної медицини, організаторів та членів інтернаціональних медичних команд в місіях НАТО, фахівців з біологічного захисту, кризових менеджерів, керівників медичної служби оперативно-тактичного рівня - основний перелік напрямків вдосконалення, яке проводиться в цьому центрі. Протягом року відбувються тематичні курси тривалістю 2-5 днів та працює система он-лайн навчання, доступу до всіх директивних документів медичної служби НАТО.

Єдина вимога - вільне володіння англійською мовою.!!!

Logo
Logo

Академічна мобільність учасників освітнього процесу Академії спрямована на підвищення якості вищої освіти, ефективності наукових досліджень та гармонізації стандартів вищої освіти, забезпечення конкурентоспроможності випускників Академії на вітчизняному та світовому рівнях, набуття слухачами досвіду впровадження інших моделей створення та поширення знань й поглиблення інтеграційних процесів з країнами НАТО.

30 лікарів Збройних Сил України, у тому числі викладачі та слухачі Української військово-медичної академії пройшли курс навчання у Центрі бойової підготовки та навчань Медико-санітарної служби Бундесверу у м. Фельдкірхен (Нижня Баварія). Навчальний курс за принципом «Train the Trainer» передбачав відпрацювання навичок надання першої медичної допомоги безпосередньо на полі бою. Після закінчення курсу в урочистій обстановці українським військовим лікарям були вручені відповідні дипломи та відбулася зустріч з керівником цього Центру Улі Шпеком.

Logo
Logo

Фахівці Академії проходили навчання на Курсах, організованими країнами НАТО:

- Курс з питань надання невідкладної допомоги на полі бою (22-26 лютого 2016 р. м. Градец-Кралове, Чехословаччина) брали участь науково-педагогічні працівники п/п-к м/с Рудинська С.М., м-р м/с Ковида Д.В., м-р м/с Максименко А.В.

- Курс підготовки інструкторів з викладання надання невідкладної медичної допомоги в умовах ведення бойових дій згідно стандартів НАТО Центр медицини надзвичайних ситуацій національного коледжу оборони (20.09.-30.09.2016 року, м. Тарту, Естонія) брали участь науково-педагогічні працівники п/п-к м/с Рудинська С.М., м-р м/с Микита О.О., к-н м/с Гутченко К.С.

- Курс медичних інструкторів Центр медицини надзвичайних ситуацій національного коледжу оборони м. 13-23 березня 2016 р. м. Тарту, м-р м/с Ковида Д.В., к-н м/с Губарь А.М.

- Курс з питань надання невідкладної медичної допомоги на полі бою “Emergency Management of Battlefield Injuries” на матеріально-технічній базі NATO Centre of excellence for military medicine (7-11 березня 2016 р. м. Будапешт Угорщина) к-н м/с Ткаченко А.Є.

- Курс НАТО з оцінки якості навчальних курсів (аудит якості навчання) 2016 р. м.Обермергау, Німеччина брав участь п-к м/с Охонько О.В. Для обміну досвідом, що отриманий українською стороною під час проведення Антитерористичної операції на Сході України та досвідом, який отриманий польською стороною під час участі у багатонаціональних операціях в Іраку та Афганістані представники УВМА прийняли участь у конференції «Психологічні аспекти війни» в рамках реалізації Програми НАТО "Удосконалення військової освіти" (DEEP), яка відбулася у період з 22 по 23 листопада 2017 року на базі Академії імені Анджея Фрича Моджевського.

Logo
Logo

З метою налагодження міжнародного співробітництва у сфері військової медицини, продовження двосторонньої міжнародної співпраці з Державою Кувейт у сфері військово-медичного навчання, обміну досвідом з питань військово-польової хірургії та інших військово-медичних спеціальностей, залучення гуманітарної допомоги для потреб медичної служби ЗС України відбувся візит представника Української військово-медичної академії полковника медичної служби Бондаревського А.О., доцента кафедри хірургії до м. Ель-Кувейт (02-05 жовтня 2017 року).

За результатами візиту отримано прохання від військово-медичної служби Держави Кувейт надати перелік спеціалістів, з визначенням вузької медичної спеціалізації, яких може бути залучено до програми двосторонньої співпраці, висловлена готовність надання консультативної, експертної та дорадчої допомоги у сфері військової медицини (зокрема висококваліфікованих спеціалістів) з боку Збройних Сил України.

Починаючи з 2016 року фахівці Академії виступають на щорічній Багатонаціональній науково-практичній конференції «RHCE Multinational Military Medical Engagement», яка започаткована Медичним командуванням Армії США в Європі для забезпечення безперервного професійного розвитку.

25-та Міжнародна медична конференція «Реабілітація поранених воїнів: лікування видимих та невидимих травм війни».

Полковник м/с Стеблюк В.В. та підполковник м/с Швець А.В. прийняли активну участь на цій конференції із доповідями.

Logo
Logo

Висококваліфіковані фахівці Української військово-медичної академії та Науково-дослідного інституту проблем військової медицини (полковник м/с Стеблюк В.В., полковник м/с Бондаревський А.О. та підполковник м/с Швець А.В.) прийняли активну участь у 26-ій Багатонаціональній військово-медичній конференції «Досвід медичного забезпечення: Партнерство націй заради миру та взаємосумісність з НАТО в сучасних умовах», яка проходила з 24 по 26 вересня 2018 року в Угорщині, м Будапешт.

Logo
Logo
Logo
Logo

Під час 27-ої Міжнародної військово-медичної конференції з питань щодо проведення післяреанімаційних заходів та заходів зі стабілізації пацієнта, лікування пораненого на рівні надання допомоги, організації реабілітації фахівці Академії мали змогу поділилися оптимальними шляхами вирішення проблемних питань з розвитку і формування військової медицини, її оновлення та трансформації з іноземними партнерами делегацій зі Сполучених Штатів Америки, Грузії, Естонії, Канади, Німеччини, Норвегії, Польщі, Угорщини.

Logo
Logo
Logo

Ці Конференції відіграють особливе значення у позиціонуванні України в експертному медичному середовищі НАТО та є свідченням визнання НАТО та країн-членів блоку українського досвіду в галузі тактичної медицини, отриманому під час АТО / ООС.

Учасники заходу ділились власним досвідом у впровадженні ефективної системи тактичної медицини, організації невідкладної евакуації та наданні професійної медичної (хірургічної, психологічної, психіатричної) допомоги пораненим військовослужбовцям.

Зустрічі високого рівня стали професійним майданчиком для обміну знаннями у медичній сфері, що сприяло зміцненню зв’язків між Україною та її закордонними партнерами.

Запозичуючи іноземний досвід, ми робимо все, що можемо, у наданні нашим воїнам професійної допомоги. З метою ознайомлення з сучасними тенденціями організації медичного забезпечення під час операцій ВМС країн-членів НАТО та країн-партнерів та обміну поглядами на зміни у підходах з організації медичного забезпечення під час проведення операцій на морі доцент кафедри військової фармації УВМА, підполковник медичної служби Приходько Т.В. брала участь у 22-й Медичній конференції військово-морських сил НАТО “Медичне забезпечення проведення морських операцій: від минулого до майбутнього”, 25-28 березня 2019 року, м. Корк, Республіка Ірландія.

Logo
Logo

З метою ознайомлення представників медичної служби Збройних Сил України з новітніми методами захисту від біологічних та хімічних загроз заступник начальника з наукової роботи науково-дослідного інституту проблем військової медицини УВМА, підполковник медичної служби Іванько О.М. брала участь у науково-практичній конференції з питань біологічного та хімічного захисту, 04 -07 червня 2019 року, м. Злін, Чеська Республіка. Захід відбувався За підтримки компанії Ego Zlin (Чеська Республіка) та за сприянням Центру контролю захворювань (СDC, Atlanta), Агентства зі скорочення військової загрози Міністерства оборони США (DTRA) прийнято участь в Міжнародній конференції з питань біологічного та хімічного захисту.

Logo
Logo

За підтримки відділу оборонного співробітництва посольства США у Навчальному центрі з тактичної медицини командування сухопутних військ США у Європі відбулась Навчально-практична конференція з розроблення програми визначення професійної підготовки бойових медиків (Combat Medic Validation), 2 -7 червня 2019 року, м. Вілсек (Німеччина) .

Logo
Logo

Під час участі представника УВМА майора медичної служби Фурдика В.Д., викладача кафедри організації медичного забезпечення ЗС до санітарного батальйону з метою проведення практично-імітаційних занять з надання медичної допомоги у м. Фельдкірхен, ФРН, на період 10-15.12.2017 р. було опановано програму підготовки щодо навчання інструкторів з надання медичної допомоги під час бойових дій за стандартами НАТО та отримано відповідну сертифікацію.

Представники Медичної служби Бундесверу виявили зацікавленість у подальшому співробітництві з медичною службою Збройних Сил України щодо різного роду навчань та тренувань. Отриманий досвід співробітництва є дуже важливим для подальшого впровадження стандартів НАТО щодо медичного забезпечення Збройних Сил України та підготовки військовослужбовців з надання медичної допомоги під час бойових дій відповідно до вимог сьогодення, а також подальшого співробітництва між медичною службою Збройних Сил України та Медико-санітарною службою Бундесверу.

Ефективними методами співробітництва є залучення українських представників військово-медичної служби для участі у навчальних програмах Центру бойової підготовки та навчань Медико-санітарної служби Бундесверу для єдиного розуміння системи медичного забезпечення збройних сил країн-членів НАТО та системи підготовки військово-медичних спеціалістів Медико-санітарної служби Бундесверу з метою подальшого впровадження набутого досвіду в Україні.

З метою обміну досвідом у сфері військової медицини, розвитку спроможностей військово-медичної освіти та курсової підготовки доцент кафедри військової хірургії УВМА, підполковник медичної служби Бондаревський А.О. брав участь у складі української делегації під час візиту до Об’єднаного центру оборонної медицини Збройних Сил Королівства Швеція, 25-28 березня 2019 року, м. Гетеборг, Швеція.

З метою обміну досвідом з питань розробки програми визначення професійної підготовки бойових медиків для подальшої її імплементації в навчальну програму 205 Навчального центру тактичної медицини командування сухопутних військ США у Європі доцент кафедри військової хірургії УВМА, полковник медичної служби Бондаревський А.О. брав участь у складі української делегації Головного військово-медичного управління, 02-07 червня 2019 року, м. Вілсек, Німеччина.

Представники Академії приймали активну участь у Міжнародній конференції «Новітні технології та протидія радіаційним, хімічним та біологічним речовинам: підвищена підготовка з питань вирішення конфлікту та подолання безпекових викликів на сході України», яка проводиться в рамках Програми НАТО «Наука заради миру та безпеки» на базі обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова, м Дніпро з 11по 15 листопада 2019 року.

Logo
Logo
Logo

Під час конференції опрацьовуються питання попередження та захисту від хімічних, біологічних, ядерних та радіаційних загроз, невідкладної допомоги пораненим, травмованим та ушкодженим особам при багатьох різновидах стихійних лих, аварій та катастроф, питання віддалених реанімаційних заходів догоспітальної допомоги важкопораненим з масивною кровотечею, геморагічним шоком, питання ранньої ультразвукової діагностики, протидії інформаційним загрозам, які є надзвичайно важливими та необхідними в умовах сучасних збройних конфліктів.

Участь фахівців Академії в зазначених заходах є ключовим фактором підготовки нових поколінь провідних вчених та створення умов для їх навчання та кар’єрного зростання, зокрема в рамках програм міжнародної мобільності наукових та науково-педагогічних кадрів.

Вгору