ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
Державний контракт на підготовку військових фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії
Положення про оцінювання залишкових знань слухачів
Положення про програму навчання здобувачів вищої освіти - СИЛАБУС
Положення про організацію інклюзивного навчання слухачів
Методичні рекомендації щодо розробки робочої програми навчальної дисципліни освітніх програм
Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження та оновлення освітніх програм
Положення про академічну мобільність
Положення про бібліотеку
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
Положення про навчально-методичний кабінет
Наказ Про утворення навчальнонаукового комплексу та науково-випробувального комплексу
Наказ Про затвердження Положення про навчально-науковий комплекс
Положення щодо розроблення, затвердження та оновлення освітніх програм
Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін слухачами
Положення про апеляційну комісію
Тимчасові рекомендації про порядок проведення атестації слухачів УВМА в умавах виконання протиепідемічних заходів
Тимчасове положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників (проєкт на обговорення)
Порядок розрахунку рейтингу випускників ФПВЛ
КАФЕДРА АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ І РЕАНІМАТОЛОГІЇ
КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРАПІЇ
ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ ОФІЦЕРА ТАКТИЧНОГО РІВНЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ З ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ ОФІЦЕРА ТАКТИЧНОГО РІВНЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ З ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА З ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА З ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ
СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ВИПУСКНОГО ЕКЗАМЕНУ З ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ 2021
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ 2021
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ВИПУСКНОГО ЕКЗАМЕНУ З ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРАІПЇ 2021
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРАПІЇ 2021
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ ЛІКАРСЬКА ПРАКТИКА (1 КУРС)
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ ЛІКАРСЬКА ПРАКТИКА (2 КУРС)
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ ЛІКАРСЬКА ПРАКТИКА (ІХ 1 КУРС)
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ ЛІКАРСЬКА ПРАКТИКА (ІХ 2 КУРС)
ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ
ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ 2020 р.
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРАПІЇ 2020 р.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ 2020 р.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРАПІЇ 2020 р.
КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ФАРМАЦІЇ
ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ ОФІЦЕРА ТАКТИЧНОГО РІВНЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
РЕЦЕНЗІЯ НА ОПП МАГІСТР ФАРМАЦІЇ
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ "ВІЙСЬКОВА ФАРМАЦІЯ" 2021
ПРОГРАМА ДЛЯ ЗДАЧІ ПРАКТИЧНОГО РОЗДІЛУ КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ «ВІЙСЬКОВА ФАРМАЦІЯ» 2021
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ "ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНОЮ ТЕХНІКОЮ І МАЙНОМ" 2021
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ "ВІЙСЬКОВА ФАРМАЦІЯ" 2021
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ "ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНОЮ ТЕХНІКОЮ І МАЙНОМ" 2021
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРАКТИКИ
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ВІЙСЬКОВОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРАКТИКИ
ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ
ПРОГРАМА ВІЙСЬКОВОГО СТАЖУВАННЯ
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ОЗМТ 2020 р.
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ВІЙСЬКОВОЇ ФАРМАЦІЇ 2020 р.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ВІЙСЬКОВОЇ ФАРМАЦІЇ 2020 р.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ОЗМТ 2020 р.
КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ХІРУРГІЇ
КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ ОФІЦЕРА ТАКТИЧНОГО РІВНЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ ІЗ ОФІЦЕРАМИ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ОТР 2021
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК (ДЛЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ)2021
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК (ДЛЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК)2021
ПРОГРАМА ВІЙСЬКОВОЇ ПРАКТИКИ
ПРОГРАМА ВІЙСЬКОВОЇ ПРАКТИКИ 2020
ПРОГРАМА ВІЙСЬКОВОГО СТАЖУВАННЯ
ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ
ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ
ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ (ОТР)
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №141 ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УВМА
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ОТР ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 2016
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ОТР ОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 2016
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ОТР ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 2018
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ОТР ОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 2018
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ОТР 2016
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ОТР 2018
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ОТР ПЕРСПЕКТИВНА
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ОТР ОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ ПЕРСПЕКТИВНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ОТР ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ ПЕРСПЕКТИВНИЙ
СТЕЙКХОЛДЕРАМ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ОФІЦЕРАМИ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ОТР ЗА ПЛАНОМ 2017 р
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ОФІЦЕРАМИ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ОТР ЗА ПЛАНОМ 2018 р
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ОФІЦЕРАМИ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ОТР 2021
ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ОФІЦЕРАМИ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ОТР ЗА ПЛАНОМ 2017 р.
ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ОФІЦЕРАМИ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ОТР ЗА ПЛАНОМ 2018 р.
ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ОФІЦЕРАМИ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ОТР 2021
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ОМЗ ВІЙСЬК (ДЛЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ)
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ОМЗ ВІЙСЬК (ДЛЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ) 2021
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ОМЗ ВІЙСЬК (ДЛЯ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ)
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ОМЗ ВІЙСЬК (ДЛЯ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ) 2021
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ОМЗ ВІЙСЬК (ДЛЯ СВ, ДШВ, ДПСУ, НГУ)
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ОМЗ ВІЙСЬК (ДЛЯ СВ, ДШВ, ДПСУ, НГУ) 2021
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ОМЗ ВІЙСЬК (ДЛЯ ВТ, АІР ТА ІНШИХ)
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ОМЗ ВІЙСЬК (ДЛЯ ВТ, АІР ТА ІНШИХ) 2021
ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ОФІЦЕРАМИ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ОТР (ЗА ПЛАНОМ 2017 р.)
ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ОФІЦЕРАМИ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ОТР (ЗА ПЛАНОМ 2018 р.)
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ОМЗ ВІЙСЬК (ДЛЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ)
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ОМЗ ВІЙСЬК (ДЛЯ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ)
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ОМЗ ВІЙСЬК (ДЛЯ СВ, ДШВ, ДПСУ, НГУ)
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ОМЗ ВІЙСЬК (ДЛЯ ВТ, АІР ТА ІНШИХ)
ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ОФІЦЕРАМИ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ОТР (ЗА ПЛАНОМ 2021 р.)
КАФЕДРА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВОЇ ХІРУРГІЇ
КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ
КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ, РАДІОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОГО ЗАХИСТУ
КАФЕДРА АВІАЦІЙНОЇ, МОРСЬКОЇ МЕДИЦИНИ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ
КАФЕДРА ЗАГАЛЬНО-ВІЙСЬКОВИХ ДИСЦИПЛІН
СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА" (ОТР) 2021
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА" (ОТР) 2021
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА" (ТР) 2021
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА" (ТР) 2021
ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ
ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ (ОТР)
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 2020 р. (ТР)
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 2020 р. (ОТР)
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 2020 р. (ОТР)
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 2020 р. (ТР)
Вгору