ВЧЕНА РАДА

Вчена рада Академії є колегіальним органом управління, який утворюється строком на п’ять років.

До складу Вченої ради Академії входять за посадами:

начальник Академії; заступники начальника Академії; начальники факультетів; начальник Науково-дослідного інституту проблем військової медицини; керівники фінансово-економічного органу, бібліотеки та секретаріату Вченої ради; голова загальних зборів (конференції) трудового колективу; голова загальних зборів слухачів, ад’юнктів, докторантів; голова профспілкової організації Академії.

До складу Вченої ради Академії також входять:

виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників та обираються з числа начальників (завідувачів) кафедр, професорів, докторів наук, докторів філософії (кандидатів наук); виборні представники, які представляють інші категорії військовослужбовців та працівників постійного складу; виборні представники з числа ад’юнктів, докторантів, слухачів. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради Академії повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники та не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа слухачів, ад’юнктів, докторантів Академії відповідно до Статуту Академії.

Виборні представники з числа постійного складу Академії обираються до складу Вченої ради Академії на загальних зборах (конференції) трудового колективу Академії за поданням структурних підрозділів, у яких вони проходять службу (працюють) по три представники від кожного, та по одному від підрозділів управління та підрозділів забезпечення, виборні представники з числа ад’юнктів, докторантів та слухачів по одному представнику від докторантури, ад’юнктури та факультетів Академії шляхом прямих таємних виборів.

Зміни у складі Вченої ради можуть відбуватися також шляхом кооптації (за рішенням Вченої ради без проведення додаткових виборів з метою заміщення виведеного члена).

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ
ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ
Вгору