НАВЧАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОВІД-19

Головна

Українська військово-медична академія є вищим військово-медичним навчальним закладом IV рівня акредитації з правом підготовки та перепідготовки військових лікарів за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра медицини (фармації) (у тому числі іноземних громадян), а також науковий і лікувальний центр Міністерства оборони України.


Напрями діяльності, завдання, структура і організація діяльності Української військово-медичної академії (надалі – Академія) регламентовані її Статутом, затвердженим наказом Міністра оборони України.


Державне замовлення для Академії формується за щорічними наказами Міністерства оборони та Міністра освіти і науки України.


Академія пройшла повторну акредитацію, має належним чином оформлену ліцензію на право проведення освітньої діяльності щодо підготовки лікарів (провізорів) спеціалістів за фахом і магістрів медицини (фармації) та сертифікати на право видачі випускникам документів державного зразка про закінчення навчання.

Наші партнери

Командування Медичних сил ЗС України

Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ"

Центральний госпіталь Міністерства внутрішніх справ України

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону

Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону

Військово-медичний клінічний центр Південного регіону

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону

Головний військово-медичний клінічний центр Державної прикордонної служби України

Що говорять наші студенти