СТРУКТУРА НДІ ПВМ

Українська військово-медична академія

 

СТРУКТУРА НДІ ПВМУПРАВЛІННЯ НДІ ПВМ УВМА

Начальник інституту - ГАЛУШКА Андрій Миколайович, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, полковник медичної служби.

Заступник начальника з наукової роботи – начальник науково-дослідного відділу (профілактичної медицини) - ДЕПУТАТ Юрій Миколайович, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, полковник медичної служби.

1.НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Призначений для розроблення науково-методологічних основ планування та організації медичного забезпечення Збройних Сил України за ситуаціями застосування.

ТВО начальника відділу - МАЦЕРА Павло Володимирович, підполковник медичної служби.

Основні напрямки наукової роботи:

розроблення Концепції створення та розвитку стандартизованої системи лікувально-евакуаційного забезпечення Збройних Сил України на особливий період;

аналіз та забезпечення керівництва Міністерства оборони України та держави інформацією, важливою з точки зору Національної безпеки та оборони в медичній галузі;

розроблення науково-методологічних основ планування та організації медичного забезпечення Збройних Сил України у мирний час та під час особливого періоду;

науково-методична підтримка реалізації державної політики в сфері імплементації стандартизованих угод країн НАТО з питань медичного забезпечення на стратегічному та оперативно-тактичному рівнях;

науково-методичне забезпечення розроблення організаційних основ надання медичної допомоги, проведення лікування та медичної реабілітації поранених та хворих військовослужбовців, що базуються на новітніх технологіях;

наукове обґрунтування організаційно-штатної структури медичної служби Збройних Сил України та визначення потреби у її силах та засобах.

2.НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ВІДДІЛ МЕДИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ.

Призначений для виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень з питань медичного постачання на мирний час та особливий період.

ТВО начальника відділу - Базунова Наталія Вікторівна, підполковник медичної служби.

Основні напрямки наукової роботи:

обґрунтування та розробка концептуальних засад системи медичного постачання у ході застосування військ (сил);

розробка науково обґрунтованих критеріїв, показників і методів аналізу та оцінки ефективності забезпечення медичним майном закладів, частин та підрозділів медичної служби;

обґрунтування основних принципів та науково-методичних підходів щодо стандартизації, розробка військово-медичних стандартів;

оптимізація систем технічного та метрологічного забезпечення медичної служби;

наукове обґрунтування створення державних військово-медичних мобілізаційних ресурсів та запасів;

розробка та удосконалення сучасних методів фармацевтичного аналізу та технології лікарських засобів спеціального призначення.

3.НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ВІДДІЛ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ.

Начальник відділу - ДЕПУТАТ Юрій Миколайович, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, полковник медичної служби.

Призначений для виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень з питань гігієни військової праці, гігієнічного нормування, протиепідемічного та біологічного захисту військовослужбовців ЗС України в мирний час та в особливий період.

Основні напрямки наукової роботи:

наукове обґрунтування санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів серед військовослужбовців ЗС України;

наукове обґрунтування профілактичних заходів щодо попередження професійно-обумовлених захворювань військовослужбовців Збройних Сил України та захворювань, що передаються через їжу, воду, або трансмісивним шляхом;

розроблення науково-методичних засад гігієнічного нормування та медико-технічних вимог до сучасних раціонів харчування, обмундирування та спорядження військовослужбовців при виконанні учбово-бойових завдань в повсякденних та екстремальних умовах;

обґрунтування впливу несприятливих чинників на рівень загальної захворюваності особового складу бойових підрозділів в умовах застосування військ (сил) та розробка комплексу превентивних заходів в періоді їх відновлення.

4.НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ВІДДІЛ НАУКОВОГО СУПРОВОДУ СТВОРЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ТЕХНІКИ.

Призначений для виконання фундаментальних та прикладних досліджень проблем воєнно-технічної політики у сфері розробок і модернізації зразків медичної військової техніки.

Начальник відділу - ЛОПІН Євгеній Борисович, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, підполковник медичної служби.

Основні напрямки наукової роботи:

обґрунтування перспектив розвитку військової та медичної техніки, оцінка її відповідності до санітарно-гігієнічних вимог;

розробка медико-технічних вимог на зразки медичної військової техніки;

науковий супровід розробок новітніх і модернізації існуючих зразків медичної військової техніки;

участь у проведенні державних, визначальних відомчих та інших випробувань зразків медичної військової техніки для потреб Збройних Сил; ергономічна оцінка медичної військової техніки;

обґрунтування пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку зразків медичної військової техніки;

розроблення і вдосконалення методології та здійснення науково-методичного забезпечення досліджень з питань розвитку та проблем випробувань зразків медичної військової техніки;

аналіз стану і перспектив розвитку зразків медичної військової техніки в Україні та розвинутих країнах світу.

5.НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ВІДДІЛ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ.

Призначений для виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень в сфері психофізіологічного забезпечення діяльності військ (сил) на основі розроблення сучасної методології професійного психофізіологічного відбору, супроводу професійної діяльності та медико-психологічних заходів щодо відновлення працездатності військових фахівців.

Начальник відділу - ШВЕЦЬ Андрій Володимирович, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, підполковник медичної служби.

Основні напрямки наукової роботи:

здійснення науково-методичного та програмного забезпечення системи професійного психофізіологічного відбору, в тому числі аналіз сучасних підходів країн НАТО щодо здійснення психофізіологічного відбору військовослужбовців Сил спеціальних операцій;

обґрунтування інноваційних технологій для проведення психофізіологічної експертизи осіб, діяльність яких пов’язана з підвищеною небезпекою, в тому числі авіаційного персоналу державної авіації України (реалізація ст. 5 Закону України “Про охорону праці”);

розроблення методик і програм психофізіологічної підготовки військових спеціалістів щодо збереження, відновлення та підвищення працездатності та боєздатності особового складу з урахуванням вікових та гендерних аспектів в різних умовах навчально-бойової діяльності;

науково-методичний супровід реалізації національних завдань з питань стандартизації медико-психологічної реабілітації військовослужбовців в закладах охорони здоров’я МО України;

обґрунтування організаційно-методичних заходів щодо імплементації стандартів НАТО з питань охорони психічного здоров’я військовослужбовців в зоні застосування військ (сил) та під час відновлення боєздатності військових частин (підрозділів);

обґрунтування інноваційних технологій проведення спеціальних фізіологічних досліджень в галузі авіаційної та морської медицини.