Оголошення

Українська військово-медична академія

 

ОголошенняВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

Командування та колектив Української військово-медичної академії поздоровляє з Днем народження іменинників, які народилися в листопаді. Бажаємо Вам кар'єрного зростання, творчого натхнення, незмінно позитивного настрою! Нехай Вас завжди зігріває щастя і любов.

з/п

Військове звання, прізвище ім’я, по батькові

Дата

народження

1

Полковник м/с ДОРОШЕНКО Михайло Миколайович

06.11.1959 р.

2

Працівник ЗС України РИЧКА Олег Вікторович

07.11.1075 р.

3

Працівник ЗС України ПОТІЄНКО Тетяна Іванівна

09.11.1979 р.

4

Працівник ЗС України ОМЕЛЯШКО Михайло Іванович

10.11.1956 р.

5

Полковник м/с КАЧАНОВ Максим Борисович

12.11.1973 р.

6

Працівник ЗС України  АВЄРІНА Ольга Архипівна

12.11.1959 р.

7

Працівник ЗС України ВЕЛИЧКО Василь Миколайович

14.11.1949 р.

8

Працівник ЗС України СЕРДЮК Іван Олексійович

14.11.1961 р.

9

Працівник ЗС України КРИВОРУЧКО Ірина Василівна

14.11.1964 р.

10

Працівник ЗС України СИДОРОВА Наталія Миколаївна

15.11.1975 р.

11

Працівник ЗС України КЛИМЕНКО Любов Микитівна

17.11.1947 р.

12

Працівник ЗС України ОВЧАРИК Антоніна Володимирівна

17.11.1958 р.

13

Прапорщик АНТИМЮК Михайло Михайлович

21.11.1976 р.

14

Підполковник ПОДОЛЯН Олександр Іванович

21.03.1984 р.

15

Працівник ЗС України ВОЛОШИНА Наталія Михайлівна

21.11.1959 р.

16

Працівник ЗС України ФЕДОРОВА Ольга Олександрівна 

26.11.1960 р.

17

Полковник м/с СТЕПАНКО Віктор Васильович

26.11.1964 р.

 

 

 

 

!!!!!КОНКУРС ЩОДО ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

1. Українська військово-медична академія оголошує конкурс на заміщення вакантних посад військовослужбовців та працівників ЗС України:

Начальника науково-дослідного відділу медичної стандартизації та метрологічного забезпечення Науково-дослідного інституту проблем військової медицини, штатно-посадова категорія  “підполковник медичної служби”, тарифний розряд – 46, військово-облікова спеціальність за освітою ВОС-9010002.

Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу (профілактичної медицини) Науково-дослідного інституту проблем військової медицини, штатно-посадова категорія  “підполковник медичної служби”, тарифний розряд – 44, військово-облікова спеціальність за освітою ВОС-9050003.

Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу медичної стандартизації та метрологічного забезпечення Науково-дослідного інституту проблем військової медицини, штатно-посадова категорія  “підполковник”, тарифний розряд – 43, військово-облікова спеціальність за освітою ВОС-6701003.

Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу (медичного постачання) Науково-дослідного інституту проблем військової медицини, облікова спеціальність за освітою ОС-222267.

Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу медичної стандартизації та метрологічного забезпечення Науково-дослідного інституту проблем військової медицини, облікова спеціальність за освітою ОС-222227.

Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу медичної стандартизації та метрологічного забезпечення Науково-дослідного інституту проблем військової медицини, облікова спеціальність за освітою ОС-222227.

Наукового співробітника науково-дослідного відділу медичної стандартизації та метрологічного забезпечення Науково-дослідного інституту проблем військової медицини, облікова спеціальність за освітою ОС-151527.

Наукового співробітника науково-дослідного відділу медичного постачання Науково-дослідного інституту проблем військової медицини, облікова спеціальність за освітою ОС-050517.

2. Умови конкурсу:

Начальника науково-дослідного відділу:

особи офіцерського складу, які мають науковий ступінь доктора наук (кандидата наук) та вчене звання професора (доцента), досвід роботи у відповідній галузі знань та видані методичні посібники, наукові праці.

Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу:

особи офіцерського складу, які мають науковий ступінь, досвід роботи у відповідній галузі знань.

Старшого наукового співробітника:

висококваліфіковані фахівці офіцерського складу без наукового ступеня та вченого звання, які мають ступінь вищої освіти "магістр" та досвід науково-дослідної роботи не менше 2 років або досвід роботи у відповідній галузі знань не менше 5 років.

Старшого наукового співробітника, ОС-222227 :

висококваліфіковані фахівці без наукового ступеня та вченого звання, які мають ступінь вищої освіти "магістр" та досвід науково-дослідної роботи не менше 2 років або досвід роботи у відповідній галузі знань не менше 5 років.

Наукового співробітника науково-дослідного відділу ОС-050517, ОС-222227:

висококваліфіковані фахівці без наукового ступеня та вченого звання, які мають вищу освіту та досвід роботи за фахом не менше 3 років. За наявності наукового ступеня без вимог до стажу роботи, наявність наукових праць, патентів на винаходи або корисні моделі.

  При усіх інших рівних умовах перевага надається кандидатам, які мають досвід участі в бойових діях.

3. Термін подання документів до 15.07.2019 р.

4. Для участі в конкурсі надсилаються такі документи (матеріали):

рапорт по команді (вказати свій контактний телефон, ШПК займаної посади та посадовий оклад), автобіографія, завірені копії документів про освіту та кваліфікацію (дипломи та додатки до дипломів), копії документів про науковий ступінь, вчене звання, список наукових праць, винаходів, публікацій, інші документи, які свідчать про професійні якості претендента,  довідка про проходження військової служби, медична книжка та медична характеристика, службова характеристика, копія службової картки, витяг із Резерву кандидатів для просування по службі, завірений встановленим порядком (якщо особа офіцерського складу бере участь у конкурсі на заміщенння вакантної посади, вище, ніж та, на якій перебуває).

Документи оформлюються та подаються у вигляді конкурсної справи із супровідним листом на адресу: 01115, м. Київ, вул. Московська 45/1 корпус 33, начальнику Української військово-медичної академії.

14.06.2019КОНКУРС ЩОДО ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ  

1. Українська військово-медична академія оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

Старшого викладача кафедри авіаційної, морської медицини та психофізіології факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації, штатно-посадова категорія “підполковник медичної служби”, тарифний розряд - 43,  військово-облікова спеціальність за освітою, ВОС-9010003.

2. Умови конкурсу:

В конкурсі можуть брати участь особи офіцерського складу, які мають ступінь вищої освіти "магістр" та стаж військової служби на відповідних посадах за фахом не менше 5 років, або які мають науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента), (старшого наукового співробітника), або викладач без наявності наукового ступеня, вченого звання, який має стаж військової служби на посадах наукових, науково-педагогічних працівників не менше 3 років та видані методичні посібники, наукові праці.

При усіх інших рівних умовах перевага надається кандидатам, які мають досвід участі в бойових діях.

3. Термін подання документів до 03.05.2019 р.

4. Для участі в конкурсі надсилаються такі документи (матеріали):

рапорт по команді (вказати свій контактний телефон, ШПК займаної посади та посадовий оклад), автобіографія, завірені копії документів про освіту та кваліфікацію (дипломи та додатки до дипломів), копії документів про науковий ступінь, вчене звання, список наукових праць, винаходів, публікацій, інші документи, які свідчать про професійні якості претендента,  довідка про проходження військової служби, медична книжка та медична характеристика, службова характеристика, копія службової картки, витяг із Резерву кандидатів для просування по службі, завірений встановленим порядком (якщо особа офіцерського складу бере участь у конкурсі на заміщенння вакантної посади, вище, ніж та, на якій перебуває).

Документи оформлюються та подаються у вигляді конкурсної справи із супроводним листом на адресу: 01115, м. Київ, вул. Московська 45/1 корпус 33, начальнику Української військово-медичної академії.

01.04.2019КОНКУРС ЩОДО ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

1. Українська військово-медична академія оголошує конкурс на заміщення вакантних посад військовослужбовців:
Заступника начальника інституту з наукової роботи – начальника науково-дослідного відділу (профілактичної медицини) Науково-дослідного інституту проблем військової медицини, штатно-посадова категорія “полковник медичної служби”, тарифний розряд - 53, військово-облікова спеціальність за освітою ВОС-9001002.
Начальника науково-дослідного відділу медичного постачання Науково-дослідного інституту проблем військової медицини, штатно-посадова категорія “підполковник медичної служби”, тарифний розряд - 46, військово-облікова спеціальність за освітою ВОС-9090003.
Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу (профілактичної медицини) Науково-дослідного інституту проблем військової медицини, штатно-посадова категорія “підполковник медичної служби”, тарифний розряд - 44, військово-облікова спеціальність за освітою ВОС-9050003.
Наукового співробітника науково-дослідного відділу (спеціальної медицини та психофізіології) Науково-дослідного інституту проблем військової медицини, штатно-посадова категорія “майор медичної служби”, тарифний розряд - 33, військово-облікова спеціальність за освітою ВОС-9040003.
Викладача кафедри військової загальної практики – сімейної медицини факультету підготовки військових лікарів, штатно-посадова категорія “майор медичної служби”, тарифний розряд - 33, військово-облікова спеціальність за освітою, ВОС-9020013.

2. Умови конкурсу:
У конкурсі мають брати участь особи офіцерського складу, які мають:
На заміщення посади заступника начальника інституту з наукової роботи – начальника науково-дослідного відділу (профілактичної медицини) НДІ ПВМ - науковий ступінь доктора наук (кандидата наук) та вчене звання професора (доцента) або старшого наукового співробітника, досвід роботи у відповідній галузі знань.
На заміщення посади начальника науково-дослідного відділу медичного постачання НДІ ПВМ - науковий ступінь доктора наук (кандидата наук) та вчене звання професора (доцента) або старшого наукового співробітника, досвід роботи у відповідній галузі знань.
На заміщення посади провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу профілактичної медицини) НДІ ПВМ - науковий ступінь, досвід роботи у відповідній галузі знань.
На заміщення посади наукового співробітника науково-дослідного відділу (спеціальної медицини та психофізіології) НДІ ПВМ - рівень вищої освіти не нижче другого (магістерського) та досвід науково-дослідної роботи не менше 2 років, без наукового ступеня та вченого звання.
На заміщення посади викладача кафедри - рівень вищої освіти не нижче другого (магістерського) та досвід роботи на посадах за фахом не менше 2 років, без наукового ступеня та вченого звання.
При усіх інших рівних умовах перевага надається кандидатам, які мають досвід участі в бойових діях.

3. Термін подання документів до 28.02.2019 р.

4. Для участі в конкурсі надсилаються такі документи (матеріали):
рапорт по команді (вказати свій контактний телефон, ШПК займаної посади та посадовий оклад), автобіографія, завірені копії документів про освіту та кваліфікацію (дипломи та додатки до дипломів), копії документів про науковий ступінь, вчене звання, список наукових праць, винаходів, публікацій, інші документи, які свідчать про професійні якості претендента, довідка про проходження військової служби, медична книжка та медична характеристика, службова характеристика, копія службової картки, витяг із Резерву кандидатів для просування по службі, завірений встановленим порядком (якщо особа офіцерського складу бере участь у конкурсі на заміщенння вакантної посади, вище, ніж та, на якій перебуває).
Документи оформлюються та подаються у вигляді конкурсної справи із супроводним листом на адресу: 01115, м. Київ, вул. Московська 45/1 корпус 33, начальнику Української військово-медичної академії.

29.01.2019