Головна

Українська військово-медична академія

 

ГоловнаНормативно-правова база з ОМЗ ЗС України розроблена з урахуванням стандартів НАТО


Правила прийому до Української військово-медичної академії у 2018 р.


Правила прийому до докторантури та ад'юнктури Української військово-медичної академії у 2018 р.


Положення про вчену раду Української військово-медичної академії


Українська військово-медична академія є вищим військово-медичним навчальним закладом IV рівня акредитації з правом підготовки та перепідготовки військових лікарів за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра медицини (фармації) (у тому числі іноземних громадян), а також науковий і лікувальний центр Міністерства оборони України.

Напрями діяльності, завдання, структура і організація діяльності Української військово-медичної академії (надалі – Академія) регламентовані її Статутом, затвердженим наказом Міністра оборони України.

Державне замовлення для Академії формується за щорічними наказами Міністра оборони та Міністра освіти і науки України.

Академія пройшла повторну акредитацію, має належним чином оформлену ліцензію на право проведення освітньої діяльності щодо підготовки лікарів (провізорів) спеціалістів за фахом і магістрів медицини (фармації) та сертифікати на право видачі випускникам документів державного зразка про закінчення навчання.


Начальник Української військово-медичної академії полковник медичної служби САВИЦЬКИЙ В.Л

Для вступу

04.12.17 Правила прийому до Української військово-медичної академії у 2018 році

04.12.17 Правила прийому до докторантури та ад'юнктури Української військово-медичної академії у 2018 році

Відео