Кафедра загальної практики-сімейної медицини

Українська військово-медична академія

 

Кафедра загальної практики-сімейної медицини

Начальник кафедри військової загальної практики– сімейної медицини кандидат медичних наук, доцент, полковник медичної служби
Воронко А.А.

Кафедра військової загальної практики – сімейної медицини створена в 1998 році. Перший випуск лікарів загальної практики в Академії здійснений в 1996 році. За цей період на кафедрі підготовлено 338 лікарів загальної практики, в т.ч. 258 – для сухопутних військ, 64 – для повітряних і 20 – для військово-морських сил, а також 53 лікарі загальної практики – для інших силових структур і відомств (ВВ МВС України, ДПС України, ДССТ МІ України, МНС України). Із золотою медаллю Академію закінчили 3 лікарів загальної практики і 9 – з дипломом з відзнакою.

На кафедрі пройшли спеціалізацію і підвищення кваліфікації 1743 лікарів і молодших спеціалістів з медичною освітою.

На кафедрі виконано і захищено співробітниками і зовнішніми здобувачами 15 кандидатських і 2 докторські дисертації, отримано 8 вчених звань доцента і 2 вчених звання професора. В теперішній час на кафедрі на постійній основі працюють 3 доктора наук, 1 професор, 6 кандидатів наук і 5 доцентів.

Співробітники кафедри 6 разів становились переможцями конкурсу “Кращий винахід року у ЗС України” (протягом 2006-2010 років), двічі – сумісних конкурсів КМДА та Президії НАН України “Інтелектуальний потенціал молодих вчених – місту Києву” (протягом 2004-2005 років) та отримували академічні премії Президії АМН України.

Вперше за історію існування Академії в 2011 році слухачами кафедри виконані 3 науково-дослідні роботи, що отримали стипендію Київського міського голови за особистий творчий внесок у розвиток міста, високі досягнення у суспільному житті.

Перспективи розвитку кафедри:

  • кафедра має потенціал для відновлення підготовки військових магістрів загальної практики не лише для ЗС України, а й для інших силових структур і відомств (ДПС України, ВВ МВС України, МНС України, ДССТ МІ України);
  • розширення чисельності навчально-матеріальних (клінічних) баз кафедри за рахунок клінічних установ силових структур і відомств;
  • активізація наукової і науково-технічної діяльності з питань загальної практики в силових структурах, профілактики хронічних захворювань у військовослужбовців та продовження їхнього професійного довголіття;
  • інтегрування в загальнодержавну структуру єдиного медичного простору безпеки в надзвичайних ситуаціях (станах);
  • оволодіння та впровадження в навчальний і лікувально-діагностичний процес інноваційних розробок та технологій, нових методів діагностики і лікування.