Кафедра військово-профілактичної медицини

Українська військово-медична академія

 

Кафедра військово-профілактичної медицини

Начальник кафедри військово-профілактичної медицини УВМА – доктор медичних наук, професор, полковник медичної служби
Кожокару А.А.

Кафедра військово-профілактичної медицини (під початковою назвою “кафедра військово-профілактичних дисциплін”) була організована у складі Військово-медичного відділення (ВМВ) (Українського державного медичного університета (зараз НМУ ім. О.О. Богомольця), яке було створене на виконання Постанови КМ України у відповідності з директивою начальника Головного штабу ЗС України від 18 червня 1993 року сумісним наказом МО України і МОЗ України. У 1996 році після реорганізації ВМВ в Українську військово-медичну академію, кафедру військово-профілактичних дисциплін було перейменовано у кафедру військово-профілактичної медицини.

На даний час кафедра ВПМ УВМА є навчально-методичним Центром з підготовки та перепідготовки лікарів профілактиків (гігієністів, епідеміологів) для санітарно-епідеміологічних установ МО України. Крім того, на кафедрі проводиться перепідготовка і підвищення кваліфікації лікарів - бактеріологів.

Начальник кафедри військово-профілактичної медицини - д.мед.н., професор, полковник медичної служби Кожокару А.А. На кафедрі працюють 8 співробітників: 4 військовослужбовця, які мають практичний досвід роботи у військах, в т.ч. миротворчих місіях і 4 працівника ЗС з досвідом роботи в установах державної санітарно-епідеміологічної служби МО України та МОЗ України, з яких 3 доктора мед. наук, 3 доценти та 2 ст. викладача.

Основні завданнями кафедри:

  1. Підготовка військових лікарів-спеціалістів та магістрів з військової гігієни та військової епідеміології.
  2. Підготовка військових лікарів інших спеціальностей (терапевтів, хірургів, загальної практики та ін.) в галузі профілактичної медицини з метою підвищення їх професійного рівня.
  3. Підготовка, перепідготовка і удосконалення лікарів.
  4. Проведення наукових досліджень з проблем військової епідеміології, гігієни та мікробіології.
  5. Методична та практична робота по удосконаленню системи протиепідемічного захисту особового складу ЗС України;
  6. Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів для ЗС України та інших силових відомств України.

За цей період УВМА (кафедрою військово-профілактичної медицини) підготовлено 119 спеціалістів медико-профілактичного профілю: 69 лікарів-епідеміологів та 50 лікарів-гігієністів.

За період існування кафедри  підготовлено 7 докторів та 23 кандидата медичних наук за спеціальностями гігієна, епідеміологія, соціальна медицина та організація охорони здоров’я.

Кафедра ВПМ здійснює комплексні наукові дослідження з установами  медичного профілю НАМН та МОЗ України. Співробітниками  кафедри опубліковано майже 3000 наукових праць, у тому числі   15 монографій, підручників та посібників, отримано понад 50 авторських свідоцтв.