Кафедра військової фармації

Українська військово-медична академія

 

Кафедра військової фармації

Начальник кафедри військової фармації, доктор фармацевтичних наук, професор, полковник медичної служби
Шматенко О.П.

З 01.091995 р. введено окрему дисципліну  - військова фармація у складі Української військово-медичної академії. Кафедра військової фармації була створена за наказом МО України 24 листопада 1995 року і є опорною з підготовки фахівців за напрямом 1102 “Фармація”. Засновниками кафедри були доктор фармацевтичних наук, професор, полковник медичної служби Трохимчук В.В., кандидат фармацевтичних наук, професор генерал-майор медичної служби Сирота П.С., доктор фармацевтичних наук, професор, полковник медичної служби Шматенко О.П. і полковник медичної служби Касьяненко В.В.

Основні завданнями кафедри:

  1. Підготовка військових магістрів фармації за 7 військово-спеціальними та 6 спеціальними дисциплінами (2 роки).
  2. Підготовка магістрів фармації та інтернів за контрактом.
  3. Підготовка студентів за програмою підготовки офіцерів запасу.
  4. Перепідготовка та підвищення кваліфікації військових провізорів і лікарів, середнього фармацевтичного та медичного персоналу (у тому числі за контрактом) на циклах спеціалізації, стажування, передатестаційних циклах та тематичних удосконалень.
  5. Підготовка фармацевтичних науково-педагогічних кадрів (ад'юнктура і докторантура).
  6. Вирішення актуальних проблем військової фармації в інтересах медичної служби Збройних Сил України та інших силових структур.

За роки існування кафедри співробітниками було здійснено випуск 35 військових провізорів загального профілю, 64 військових магістрів фармації (3 слухачі – із золотою медаллю), понад 720 інтернів за контрактом, 1100 офіцерів запасу, підготовлено понад 4000 медичних і фармацевтичних фахівців для Міністерства оборони України та силових структур за передатестаційними та тематичними циклами.

На кафедр і підготовлені та захищені 8 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидат фармацевтичних наук, 1 – кандидата біологічних наук і 2 – доктора фармацевтичних наук.

Професорами кафедри стали 7 науково-педагогічних працівників та доцентами – 11 викладачів кафедри.

За роки існування колективом кафедри військової фармації підготовлено 17 керівних документів, 38 посібників, підручників та методичних рекомендацій, опубліковано понад 1000 статей у фахових журналах, збірниках наукових праць та тез доповідей на конференціях; отримано 18 деклараційних патентів України на винаходи, 25 свідоцтв на авторські права, 36 посвідчень на раціоналізаторські пропозиції.

Старший викладач кафедри підполковник медичної служби Притула Р.Л. одержав перемогу у конкурсі молодих вчених та отримав премію Президента України (2009 рік). За результатами конкурсу винахідників та раціоналізаторів Збройних Сил України (2010 рік) начальник кафедри доктор фармацевтичних наук, професор полковник медичної служби Шматенко О.П. нагороджено дипломом ІІ ступеню.