Кафедра щелепно-лицьової хірургії і стоматології

Українська військово-медична академія

 

Кафедра щелепно-лицьової хірургії і стоматології

Начальник кафедри щелипно-лицевої хірургії і стоматології - доктор медичних наук, професор, полковник медичної служби
Лихота А. М.

Кафедра щелепно-лицевої хірургії і стоматології. Передумовою створення кафедри щелепно-лицевої хірургії і стоматології стало відкриття 13 січня 1993 року Військово-медичного відділення при Національному медичному університеті. У структурі Військово-медичного відділення була створена окрема дисципліна ” Військова стоматологія “. У цьому ж році відбувся перший набір слухачів - майбутніх військових лікарів-стоматологів.  В цей період постійно на кафедрі працював старший викладач підполковник медичної служби Овчинніков В.Б.

З перетворенням 16 жовтня 1995 року Військово-медичного відділення в Українську військово-медичну академію, утворена кафедра щелепно-лицевої хірургії і стоматології.

З вересня 1998 року кафедру очолює полковник медичної служби, доктор медичних наук, професор Лихота А.М.

Кафедра щелепно-лицевої хірургії і стоматології є навчально-методичним центром Міністерства оборони України з стоматології та щелепно-лицевої хірургії. На кафедрі проходять навчання слухачі факультету підготовки військових лікарів та факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації. Проводяться передатестаційні цикли з стоматології, курси спеціалізації та тематичного удосконалення. Крім цього проводиться тематичне удосконалення викладачів вищих медичних навчальних закладів з питань військової стоматології та стоматології екстремальних умов.

Підготовка науково-педагогічних кадрів ведеться в ад¢юнктурі.

Основні завдання кафедри:

  1. Удосконалення та оптимізація організації стоматологічної допомоги в Збройних Силах.
  2. Вирішення проблем військової стоматології.
  3. Діагностика та лікування пошкоджень щелепно-лицевої ділянки.
  4. Діагностика та лікування доброякісних пухлин і пухлино подібних новоутворень щелепно-лицевої області.
  5. Застосування сучасних матеріалів у відновній щелепно-лицевій хірургії.

Наукові досягнення кафедри широко впроваджуються в практику військово-медичних закладів, узагальнені в науково-методичних виданнях, підручнику, посібниках та статтях.

Співробітники кафедри активно ведуть лікувальну та консультативну роботу. На кафедрі функціонує власна навчальна стоматологічна лабораторія.

За весь період існування кафедри для медичних закладів Збройних Сил підготовлено більше 100 військових лікарів-стоматологів.

Сьогодні на кафедрі працюють: доктор медичних наук, професор, полковник медичної служби Лихота А.М., кандидат медичних наук, доцент, підполковник медичної служби Коваленко В.В., кандидат медичних наук, доцент Горобець О.В., кандидат медичних наук, доцент Цислюк В.П., викладач Чергава О.Ю., завідувач навчальною стоматологічною лабораторією, лікар вищої категорії Овчинніков В.Б.