Кафедра організації медичного забезпечення Збройних Сил України

Українська військово-медична академія

 

Кафедра організації медичного забезпечення Збройних Сил України

Начальник кафедри ОМЗ ЗС, доктор медичних наук, професор, полковник медичної служби
Бадюк М.І.

Кафедра ОМЗ ЗС Української військово-медичної академії була створена у серпні 1993 року і є наступницею військової кафедри Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця, що була заснована 13 серпня 1926 року.

За період самостійності України кафедру очолювали кандидат медичних наук, доцент Я.Ф. Радиш (1993 – 2000 р.р.), кандидат медичних наук, доцент О.Г. Шекера (2000 р.), кандидат наук з державного управління, доцент Ф.М. Левченко (2000 – 2003 р.р.). У березні 2003 року кафедру очолив полковник медичної служби, доктор медичних наук, професор       М.І. Бадюк.

Основні завдання кафедри:

  1. Підготовка, перепідготовка та удосконалення військових лікарів і провізорів для Збройних Сил та інших військових формувань України.
  2. Підготовка магістрів медицини (фармації).
  3. Підготовка ад’юнктів за спеціальністю “Соціальна медицина і охорона здоров’я”.
  4. Проведення курсу військово-медичної підготовки зі слухачами та інтернами Національної медичної академії після дипломної освіти
    ім. Шупика П.Л. (НМАПО).
  5. Підготовка та перепідготовка офіцерів медичної служби іноземних армій.
  6. Підготовка студентів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (НМУ), Медичного інституту Української асоціації народної медицини (МІ УАНМ) за програмою офіцерів медичної служби запасу.

З 2012 року на кафедрі розпочата підготовка офіцерів військового управління оперативно-тактичного рівня за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Магістр військового управління ˮ.

Склад науково-педагогічних працівників з дня заснування кафедри і до теперішнього часу постійно зростав як кількісно, так і якісно. На цей час на кафедрі працюють: один професор Бадюк М.І.; п’ять доцентів – Солярик В.В., Ромашко А.С., Ярош Т.В., Заяц О.І., Долінський М.А.; чотири старші викладачі – (Левченко Е.В., Огороднійчук І.В., Погорілий М.М., Вдовиченко В.А.; три викладачі – Середа І.К., Рудинська С.М., Бєлєвич В.М. За сумісництвом на кафедрі працюють шість докторів медичних наук, професорів.

Кафедра ОМЗ ЗС здійснює широке міжнародне співробітництво в галузі організації медичного забезпечення військ та військово-медичної освіти шляхом обміну інформацією за участі в міжнародних конференціях та брифінгах під час відвідування Академії зарубіжними делегаціями.

Колектив кафедри в подальшому буде докладати максимум зусиль для покращення навчально-виховного процесу та підвищення ефективності підготовки професійно грамотних і висококваліфікованих лікарів для Збройних Сил незалежної України.