Навчальний відділ

Українська військово-медична академія

 

Навчальний відділ

Начальник навчального відділу, кандидат медичних наук, доцент,полковник медичної служби
Єщенко В.І.

Навчальний відділ був створений і введений в дію 13 січня 1993 року.

Першим начальником навчального відділу військово-медичного відділення при УДМУ ім. О.О. Богомольця був призначений полковник медичної служби Романенко А.І, потім полковник медичної служби  Токарчук В.П. Одинадцять років навчальній відділ очолював полковник медичної служби, доктор медичних наук, професор Савицький В.Л. В 2011 році навчальний відділ очолив полковник медичної служби кандидат медичних наук, доцент Єщенко В.І.

На цей час в навчальному відділі працюють: начальник навчального відділу - полковник медичної служби кандидат медичних наук, доцент Єщенко В.І., заступник начальника навчального відділу – підполковник медичної служби Бутріменко В.І., старші помічники начальника навчального відділу – підполковник медичної служби Коротченко О.П., підполковник Гасаєнко В.В., капітан медичної служби Шкляревич І.О., помічники начального відділу – Криворучко І.В., Євтушенко Н.Л., Силенко К.А., завідувач методичним кабінетом - Клименко Л.М., друкарка - Коротаєва І.А.

Основні завдання  навчального  відділу:

 • прийняття участі в розробці планів бойової та мобілізаційної готовності Академії, розробка розкладів, навчальних планів і програм підготовки спеціалістів на особливий період;
 • організація всіх видів навчальної роботи, військової та лікарської практики слухачів;
 • організація і облік контролю всіх видів  навчальних занять, аналіз успішності слухачів;
 • розробка заходів щодо підвищення ефективності навчання і якості підготовки  слухачів на основі на основі аналізу досвіду служби випускників у військах (силах);
 • організація методичної роботи;
 • облік виконання навчального навантаження викладацьким складом;
 • визначання обсягу навчальної роботи і штату викладачів кафедр на навчальний рік;
 • планування і організації професійної підготовки;
 • проведення заходів з підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу;
 • організація підготовки та розробка плану-календаря основних заходів Академії на рік та на місяць;
 • організація забезпечення навчального процесу підручниками, навчальними посібниками і службовою документацією, технічними засобами навчання та навчальним обладнанням;
 • організація та участь у проведенні наукових досліджень з питань навчання слухачів, наукової організації праці професорсько-викладацького складу;
 • складання звіту і підсумкового наказу з навчальної діяльності Академії за рік.