Кафедра авіаційної, морської медицини та психофізіології

Українська військово-медична академія

 

Кафедра авіаційної, морської медицини та психофізіології

Начальник кафедри авіаційної, морської медицини і психофізіології, кандидат медичних наук, доцент полковник медичної служби
Трінька І. С.

Кафедра авіаційної, морської медицини і психофізіології (АММП) Української військово-медичної академії створена у 1993 році у Військово-медичному відділенні Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця.

За період свого існування України кафедру очолювали кандидат медичних наук, доцент М.С.Корольчук (1993-1994 р.р.), кандидат медичних наук, доцент Ю.В. Рум’янцев (1994-1995 р.р.), доктор медичних наук, професор Г.Л. Апанасенко (1995-1996 р.р.), доктор медичних наук, професор А.І. Єна (1996-2011 р.р.). В березні 2012 року кафедру очолив підполковник медичної служби, кандидат медичних наук, доцент І.С.Трінька.

Основні завдання кафедри:

  1. Підготовка, перепідготовка та удосконалення військових лікарів з авіаційної, морської медицини та психофізіології;
  2. Підготовка докторантів, ад’юнктів і магістрів за спеціальностями “Авіаційна медицина”, “Морська медицина”, “Психофізіологія”;
  3. Підготовка та перепідготовка офіцерів медичної служби іноземних армій за профілем кафедри;
  4. Професійний психофізіологічний відбір кандидатів до вступу у вищі військові навчальні заклади України;
  5. Удосконалення науково-педагогічного персоналу з професійної педагогіки.

За період існування кафедри на факультеті підготовки військових лікарів підготовлено 62 спеціалісти для Повітряних Сил, 31 – для Військово-морських Сил, 44 психофізіологи. Підвищення кваліфікації пройшли  754 медичних фахівців.

Склад науково-педагогічних працівників кафедри наступний: один професор – Кальниш В.В., чотири доценти – Трінька І.С., Дорошенко М.М., Кравчук В.В., Мудрик Н.І., один старший науковий співробітник – Охонько О.В., старший викладач Романівський О.В., викладач Левківський Р.Г.

Співробітники кафедри АММП приймають активну участь в міжнародних науково-практичних конференціях питань авіаційної, морської медицини, психофізіології та здійснюють міжнародне співробітництво в галузі військово-медичної освіти.

На сьогоднішній день кафедра АММП УВМА є єдиним спеціалізованим навчальним підрозділом в системі медичної освіти України, який здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації медичних фахівців за напрямами авіаційна медицина та спеціальна фізіологія. На даний час питання підготовки згаданих медичних фахівців в Україні асоціюється саме з цією кафедрою.

Колектив кафедри проводить постійну роботу щодо подальшої науково-практичної інтеграції з медичними, науковими та клінічними установами інших силових міністерств, відомств, цивільними закладами охорони здоров’я і освіти з метою удосконалення навчально-методичної і наукової бази.