Кафедра анестезіології та реаніматології

Українська військово-медична академія

 

Кафедра анестезіології та реаніматології


Начальник кафедри – доктор медичних наук, професор, полковник медичної служби
Хитрий Г. П.

Кафедра анестезіології та реаніматології є навчально-методичним підрозділом Військово-медичного інституту Української військово-медичної академії. Кафедра була створена на підставі Постанови Кабінету міністрів України № 820 від 16 жовтня 1995 р. "Про створення Української військово-медичної академії".

Начальник кафедри – доктор медичних наук, професор, полковник медичної служби Хитрий Григорій Павлович.

Основні завдання кафедри:

  1. Організація і проведення на сучасному високому рівні навчальної, лікувально-діагностичної і методичної роботи з військової анестезіології та реаніматології.
  2. Післядипломна підготовка, перепідготовка та удосконалення фахівців.
  3. Проведення наукових досліджень за профілем кафедри.
  4. Підготовка науково-педагогічних кадрів.
  5. Удосконалення та підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу кафедри.

Кафедрою підготовлено 116 військових лікарів-анестезіологів для Збройних Сил та інших силових структур України.

Сьогодні на кафедрі працюють 3 доктори медичних наук, з яких 3 професори і 3 кандидатів наук, з яких 2 – доценти.

На кафедрі підготовлені та захищені 2 кандидатські дисертації, видано 4 навчальних посібники, збірник тестових завдань, 5 методичних рекомендацій, опубліковано більше 100 наукових праць. Отримано 5 патентів України на винаходи та корисні моделі, 12 посвідчень на раціоналізаторські пропозиції.

Участь у миротворчих операціях. Підполковник медичної служби Хитрий Г.П. приймав участь у миротворчій місії ООН на посаді начальника відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії у складі 3 окремого інженерного батальйону Українського миротворчого контингенту Тимчасових Сил Організації Об’єднаних Націй у Лівані у 2000-2001 рр.

Міжнародні та міжвузівські зв’язки. Доктор медичних наук, професор, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки Зубков В.І. є членом спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій за фахом “Анестезіологія та інтенсивна терапія” при Національній медичній  академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика; член президіума Асоціації анестезіологів України; член проблемної комісії “Анестезіологія та інтенсивна терапія” МОЗ та АМН України. Підготував 10 кандидатів медичних наук. Керує дисертаційними роботами 4-х здобувачів наукового ступеня «кандидат медичних наук» та 2-х – наукового ступеня «доктор медичних наук». Доктор медичних наук, професор Лісецький В.А. є членом спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій за фахом “Анестезіологія та інтенсивна терапія” при Національній медичній  академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика; член президіума Асоціації анестезіологів України; член Європейської асоціації по гомеостазу. Підготував чотирьох докторів та 17 кандидатів медичних наук.