Факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації

Українська військово-медична академія

 

Факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації


Начальник факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації, доктор медичних наук, полковник медичної служби,
Козак Н.Д.

Факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації - це адміністративно-навчальний підрозділ Військово-медичного інституту Української військово-медичної академії і згідно з її Статутом здійснює планування, організацію та контроль післядипломної освіти медичних фахівців на кафедрах Української військово-медичної академії. Факультет був створений у 1993 році. Перший набір слухачів на навчання було здійснено у січні 1994 року.

За час функціонування факультету його начальниками були: полковник медичної служби Лісничий Б.Є. (1993), полковник медичної служби Мегедь В.П. ( 1994 – 1998), полковник медичної служби Ніколайчук О.П. (1998 - 2004), полковник медичної служби, доцент Гулько В.М.(2004-2017)

На сьогоднішній день до складу факультету входять кафедри: військової хірургії, військової терапії, щелепно-лицевої хірургії і стоматології, анестезіології та реанімації, авіаційної, морської медицини та психофізіології.

Діяльність факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до вимог основних нормативно-регламентуючих документів з організації післядипломної освіти медичних (фармацевтичних) фахівців.

 Основні завдання факультету:

  • підтримання бойової та мобілізаційної готовності факультету;
  • організація та контроль навчально-виховного процесу на факультеті;
  • участь в розробці нових навчально-методичних матеріалів та удосконаленні існуючих;
  • виконання плану комплектування факультету.
  • впровадження у навчальний процес сучасних методів, форм та методик активного навчання з використанням сучасних технічних засобів;
  • участь у відборі кандидатів на навчання в Академії.

На факультеті щорічно в середньому проходять навчання 2400 – 2500 чол. медичного (фармацевтичного) персоналу на 150 - 160 циклах. В тому числі лікарі (провізори):

Спеціалізація - 350 - 400 чол., на 47 циклах;

Тематичне удосконалення – 600 - 650 чол., на 65 – 70 циклах;

Передатестаційні цикли – 550 - 600 чол., на 37 циклах.

Із них навчання молодшого персоналу з медичною (фармацевтичною) освітою здійснюється на 25 - 30 циклах, всього 800 - 900 чоловік. В тому числі:

Спеціалізація - 150-200 чол., на 10 циклах.

Тематичне удосконалення – 550 – 600 чол., на 15-20 циклах.

Колектив факультету постійно працює над удосконаленням навчально-виховного процесу слухачів, поліпшенням навчально-матеріальної бази.