Факультет підготовки військових лікарів

Українська військово-медична академія

 

Факультет підготовки військових лікарів

Начальник факультету кандидат медичних наук, доцент, полковник медичної служби
Філіпішин В.П.

Факультет підготовки військових лікарів (ФПВЛ) Української військово-медичної академії створено у 1993 році, коли на підставі спільного наказу Міністра оборони України і Міністра охорони здоров’я України №305/254 від 29 грудня 1993 р. було сформовано Військово-медичне відділення при Українському державному медичному університеті та проведено перший набір слухачів.

Державне замовлення для ФПВЛ Академії формується щорічними наказами Міністра оборони України. Підготовка військових лікарів здійснюється по 4 спеціальностям (11 спеціалізаціям). За час існування Академії факультет закінчили 1559 військових лікарів, які на сьогоднішній день складають основу військово-медичного корпусу не тільки Збройних Сил України але інших військових формувань держави.

Для проведення розподілу слухачів на факультеті розроблено методику розрахунку рейтингу слухача за час навчання в Академії.

Інформацію про порядок проходження служби випускниками ФПВЛ Академія отримує через аналіз відгуків, що надходять від керівників установ, де проходять службу випускники. Це дозволяє зробити висновок, що рівень підготовки слухачів відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик, розроблених на підставі державних стандартів.

На ФПВЛ постійно проводиться робота та організуються різноманітні заходи щодо підтримання задовільного морально-психологічного стану військовослужбовців та працівників. Виховна робота факультету спрямована на формування у військовослужбовців високої морально-психологічної готовності до захисту України, формування і розвиток якостей громадянина-патріота, правової свідомості, відповідальності за виконання службового обов'язку, що має забезпечити високу бойову і мобілізаційну готовність особового складу, їх високий морально-психологічний стан, дисциплінованість та правопорядок, згуртованість військових колективів.

За час існування ФПВЛ його очолювали полковник м/с Осадчук В.І., полковник м/с Шербак О.І., полковник м/с Левицький Ю.В., а з травня 2000 року по теперішній час полковник м/с Філіпішин В.П. Вихованням слухачів на посадах начальників курсів  займаються підполковник Пліва А.П. майор м/с Сивоконь О.В., майор Пальченко Д.А., які готують до випуску в 2016 році ще 72 офіцерів медичної служби.

Ми сподіваємось та віримо в те, що нове покоління військових лікарів прийнявши естафету своїх вчителів та наставників напише свої славні сторінки майбутньої Академії та медичної служби Збройних Сил України.