НДІ ПВМ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВІЙСЬКОВОЇ МЕДИЦИНИ (далі – НДІ ПВМ, Інститут) створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 820 від 16.10.1995 р. і розпочав свою діяльність 30 квітня 1996 року на підставі директиви Міністра оборони України № Д-185/*78 від 23.02.1996 року. Наказом Міністра оборони України № 365 від 1999 р. НДІ ПВМ призначений базовою (відомчою) організацією зі стандартизації, класифікації, кодування та каталогізації оборонної продукції медичного призначення в Збройних Силах України. Рішенням Державної комісії Кабінету Міністрів України від 2000 р. та експертної комісії Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України від 2012 р. НДІ ПВМ атестований і віднесений до науково-дослідних установ категорії ”А“, які проводять дослідження, що впливають на наукову і науково-технічну політику держави. Наказом Міністра оборони України від 07.11.2000 р. №*32 НДІ ПВМ визначений головною науково-дослідною установою за спеціалізацією: «Дослідження проблем медичного забезпечення у мирний та воєнний час, удосконалення системи санітарно-епідеміологічного нагляду, ергономічна оцінка озброєння та військові техніки». У листопаді 2013 р. на виконання спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального Штабу Збройних Сил України від 02.09.2013 р. № Д-322/1/*3 Науково-дослідний інститут проблем військової медицини був реорганізований шляхом приєднання до Української військово-медичної академії.

Науково-дослідний інститут проблем військової медицини УВМА є основним науково-дослідним підрозділом, що призначений для виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері військової медицини в інтересах оборони і безпеки держави, науково-методичного та технологічного забезпечення функціонування системи медичного забезпечення Збройних Сил України. Інститут здійснює наукову та науково-технічну діяльність, спрямовану на удосконалення системи медичного забезпечення Збройних Сил України, підвищення рівня готовності медичної служби для виконання завдань за призначенням, покращення стану здоров’я військовослужбовців, а також підготовки висококваліфікованих наукових кадрів.

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ІНСТИТУТУ Є:

- розроблення науково-методологічних основ планування та організації медичного забезпечення Збройних Сил України в мирний час та під час особливого періоду;
- розроблення перспективної системи медичного забезпечення Збройних Сил України;
- наукове обґрунтування організаційно-штатної структури медичної служби Збройних Сил України та визначення потреби у її силах та засобах;
- опрацювання науково обґрунтованих пропозицій щодо комплектування Збройних Сил України здоровим особовим складом, збереження життя та зміцнення здоров’я військовослужбовців;
- здійснення науково-методичного та програмного забезпечення заходів медико-психологічної допомоги на основі розроблення сучасної методології професійного психофізіологічного відбору, супроводу професійної діяльності та відновлення працездатності (психофізіологічної підготовки) військових фахівців;
- розроблення науково обґрунтованих заходів щодо попередження професійно-обумовлених захворювань у військовослужбовців Збройних Сил України та збереження їх професійного здоров’я;
- науково-методичне обґрунтування організаційних основ надання медичної допомоги, лікування та медичної реабілітації поранених і хворих військовослужбовців;
- наукове обґрунтування потреби медичної служби Збройних Сил України у медичній техніці та майні, розроблення нормативів та порядку медичного постачання;
- опрацювання медико-технічних вимог та науковий супровід розробки зразків медичної військової техніки;
- розроблення науково-методичних засад організації та проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у Збройних Силах України, а також боротьби з інфекційними захворюваннями, у тому числі соціально-небезпечними, серед військовослужбовців;
- здійснення наукового супроводу розвитку медичних інформаційних систем та технологій, інформаційно-аналітичного забезпечення медичної звітності та медичної статистики в ЗС України.